Grow Trade Matrix Broker

Chống rửa tiền

GIỚI THIỆU

Hợp pháp hóa các khoản tiền có được bằng các phương tiện bất hợp pháp là hành động chuyển đổi tiền hoặc các công cụ tiền tệ khác có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền hoặc khoản đầu tư có vẻ hợp pháp để không thể truy tìm nguồn gốc bất hợp pháp của chúng. Luật pháp trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty mà khách hàng có thể gửi và rút vốn từ tài khoản của họ quy định rằng người hầu hoặc đại lý của họ thực hiện các giao dịch tiền tệ có nguồn gốc tội phạm hoặc tham gia vào các giao dịch đó một cách có ý thức là bất hợp pháp.

THỦ TỤC HIỆN CÓ

Mục tiêu của các thủ tục chống lại việc hợp pháp hóa các khoản tiền thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp do GTMX thực hiện (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) là để đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào một số hành động nhất định, được xác định bởi một tiêu chuẩn hợp lý, được giám sát đồng thời giảm thiểu tác động đến những khách hàng tuân thủ pháp luật. GTMX tự khẳng định mình hỗ trợ các tổ chức quốc tế chống lại mối đe dọa rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Hệ thống nhận dạng của chúng tôi ghi lại và xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng cũng như duy trì các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch.

Chúng tôi theo dõi cẩn thận các giao dịch đáng ngờ và quy mô lớn, đồng thời báo cáo kịp thời các hoạt động này cho các cơ quan hữu quan. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống giám sát và bảo đảm hoạt động kinh doanh của chúng tôi, khuôn khổ pháp lý quốc tế cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp thông tin đó.

Để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, GTMX không chấp nhận gửi tiền mặt và không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào tại các văn phòng và văn phòng đại diện của mình trên toàn thế giới. GTMX có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào nếu có giả định rằng giao dịch đó có liên quan đến rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm theo bất kỳ cách nào. Theo luật pháp quốc tế và các quy định liên quan điều chỉnh hoạt động của chúng tôi, chúng tôi không có quyền thông báo cho khách hàng đã bị báo cáo về hoạt động đáng ngờ khi áp dụng nghĩa vụ bảo mật.

THÔNG TIN THÊM

Nhận dạng Để thực thi luật chống lại việc hợp pháp hóa các khoản tiền có được bằng các phương tiện bất hợp pháp, GTMX yêu cầu khách hàng cung cấp hai tài liệu chứng minh danh tính của họ. Tài liệu đầu tiên mà chúng tôi yêu cầu do chính phủ có thẩm quyền cấp là tài liệu nhận dạng của khách hàng có ảnh của khách hàng trên đó. Đây có thể là hộ chiếu do chính phủ cấp, bằng lái xe (đối với các quốc gia nơi giấy phép lái xe là giấy tờ tùy thân chính) hoặc thẻ căn cước địa phương (trừ thẻ công ty). Tài liệu thứ hai mà chúng tôi yêu cầu là một tài khoản có tên riêng và địa chỉ thực của khách hàng trên đó, ghi ngày không quá 3 tháng. Đây có thể là hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, công chứng hoặc hóa đơn khác có tên và địa chỉ của khách hàng từ một tổ chức được công nhận ở cấp quốc tế.

GTMX cũng yêu cầu cung cấp cho Công ty một mẫu đơn đăng ký mở tài khoản được điền đầy đủ và có chữ ký thực tế. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng hiện tại và báo cáo kịp thời mọi thay đổi đối với thông tin đó. Khách hàng phải thông báo cho GTMX về những thay đổi về thông tin liên hệ hoặc dữ liệu cá nhân không muộn hơn 10 ngày sau khi những thay đổi đó xảy ra.

Các bài viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch giả chính thức; bản dịch phải được người dịch đóng dấu, ký tên và gửi kèm bản sao văn bản gốc do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp, trong đó có chân dung rõ ràng của khách hàng.

Rút tiền và gửi tiền – Chính sách thanh toán Xin lưu ý rằng GTMX cấm thực hiện hoàn trả khi làm việc với hệ thống thanh toán Skrill và thẻ Ngân hàng. Để rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn bằng một trong những hệ thống này, vui lòng điền đơn đăng ký tại Phòng Hỗ trợ Khách hàng và tiền sẽ được ghi có vào tài khoản được chỉ định của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, do tính chất kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể hoàn trả số tiền bị mất do giao dịch. Để tránh mọi nghi ngờ, vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch trên trang web của GTMX https://gtmx.com .

GTMX yêu cầu tính nhất quán của thông tin cá nhân của khách hàng trong mọi giao dịch gửi/rút tiền dựa trên đăng ký ban đầu của khách hàng. Bất kỳ khoản thanh toán nào của bên thứ ba đều không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào nhằm ngăn chặn gian lận hoặc gian lận.

GTMX yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự gửi và rút tiền đã được thiết lập. Tiền có thể được rút về cùng một tài khoản và sử dụng cùng một phương thức mà chúng đã được thêm vào. Khi xóa tiền, tên người nhận phải khớp chính xác với tên khách hàng trong cơ sở dữ liệu của GTMX. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, mọi khoản tiền phát sinh chỉ có thể được rút bằng chuyển khoản ngân hàng vào cùng một tài khoản ngân hàng. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán điện tử thì tiền chỉ có thể được rút bằng phương thức thanh toán điện tử trong cùng hệ thống.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về GTMX, các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Bạn có thể viết thư và đặt câu hỏi của mình cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected] .