Grow Trade Matrix Broker

Dasar AML

PENGENALAN

Menghalalkan dana yang diperoleh dengan cara yang tidak sah ialah tindakan menukar wang atau instrumen kewangan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram kepada wang atau pelaburan yang kelihatan sah, supaya sumber haramnya tidak dapat dikesan. Undang-undang domestik dan antarabangsa yang terpakai kepada syarikat yang pelanggannya boleh mendeposit dan mengeluarkan modal daripada akaun mereka, menjadikannya menyalahi undang-undang bagi pekhidmat atau ejennya, pelaksanaan urus niaga monetari secara sedar dengan harta yang diperoleh secara jenayah, atau mengambil bahagian dalam perkara tersebut.


PROSEDUR SEDIA ADA

Objektif prosedur untuk memerangi pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, yang dijalankan oleh GTMX (selepas ini dirujuk kepada “Kami” atau “Syarikat”) adalah untuk memastikan bahawa pelanggan mengambil bahagian dalam tindakan tertentu, yang dikenal pasti dengan standard yang munasabah , sambil meminimumkan kesan kepada pelanggan yang mematuhi undang-undang. Meletakkan dirinya membantu organisasi antarabangsa untuk memerangi ancaman pengubahan wang haram dan membiayai aktiviti pengganas di seluruh dunia. Sistem pengenalan kami mendokumenkan dan mengesahkan rekod pengenalan pelanggan, serta menyelenggara serta menjejaki laporan terperinci tentang semua transaksi.

Kami menjejaki transaksi yang mencurigakan dan berskala besar dengan teliti dan segera melaporkan aktiviti ini kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk mengekalkan integriti sistem pemantauan dan perniagaan keselamatan, rangka kerja perundangan antarabangsa menyediakan perlindungan undang-undang kepada penyedia maklumat tersebut.

Untuk meminimumkan risiko pengubahan wang haram dan membiayai aktiviti pengganas, Syarikat, tidak menerima wang tunai sebagai Deposit dan tidak membayar tunai dalam apa jua keadaan di pejabat dan pejabat perwakilan mereka di seluruh dunia. Syarikat, berhak untuk menolak untuk memproses transaksi pada mana-mana peringkat jika andaian bahawa transaksi itu dalam apa-apa cara berkaitan dengan pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah. Menurut undang-undang antarabangsa dan undang-undang berkaitan yang mengawal operasi kami, kami, tidak berhak untuk memaklumkan pelanggan yang melaporkan aktiviti mencurigakan yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa berkaitan sebagai kewajipan kerahsiaan.


MAKLUMAT TAMBAHAN

Pengenalan
Untuk pelaksanaan undang-undang mengenai tindakan balas terhadap pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, Syarikat memerlukan pelanggan untuk menyediakan dua dokumen yang membuktikan identitinya. Dokumen pertama yang kami tuntut dikeluarkan oleh kerajaan bidang kuasa dokumen pengenalan pelanggan dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini boleh menjadi pasport keluaran kerajaan, lesen memandu (untuk negara yang lesen memandu adalah dokumen pengenalan utama) atau kad pengenalan tempatan (kecuali kad korporat). Dokumen kedua yang kami perlukan ialah akaun dengan nama pelanggan dan alamat sebenar padanya tidak melebihi 3 bulan. Ini boleh menjadi bil utiliti, penyata bank, notari atau bil lain dengan nama dan alamat pelanggan daripada organisasi, yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Syarikat juga memerlukan borang permohonan yang lengkap dan ditandatangani secara fizikal untuk membuka akaun telah diberikan kepada Syarikat. Pelanggan dikehendaki memberikan maklumat pengenalan semasa dan segera melaporkan sebarang perubahan di dalamnya. Pelanggan mesti memaklumkan Syarikat, tentang perubahan dalam maklumat hubungan atau data peribadi tidak lewat daripada 10 hari kerana terdapat perubahan daripada Pelanggan Syarikat.

Kertas mengenai mana-mana bahasa lain yang berbeza daripada bahasa Inggeris mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh penterjemah rasmi; terjemahan mesti dicop dan ditandatangani oleh penterjemah dan dihantar bersama salinan dokumen asal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan yang berwibawa dengan potret pelanggan yang jelas.


Pengeluaran dan Deposit – Polisi Pembayaran
Sila ambil perhatian bahawa Syarikat melarang membuat pembayaran balik apabila bekerja dengan sistem pembayaran Skrill dan kad Bank. Untuk membuat pengeluaran daripada akaun dagangan anda pada salah satu sistem ini, sila isikan permohonan di Jabatan Sokongan Pelanggan dan dana yang dikreditkan ke akaun anda yang ditetapkan dalam masa 3 hari bekerja. Walau bagaimanapun, sebagai sifat perniagaan kami, kami tidak boleh membayar balik dana yang hilang akibat perdagangan. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, sila baca penafian risiko sebelum anda mula berdagang di laman web Syarikat https://gtmx.com

Kami memerlukan ketekalan maklumat peribadi pelanggan dalam sebarang transaksi deposit/pengeluaran berdasarkan pendaftaran pelanggan awal. Sebarang pembayaran pihak ketiga tidak diterima dalam apa jua bentuk atau cara untuk mengelakkan penipuan atau penipuan.

Kami memerlukan pematuhan ketat kepada perintah yang ditetapkan untuk mendeposit dan mengeluarkan dana. Dana boleh dikeluarkan ke akaun yang sama dan dengan cara yang sama, yang telah ditambah. Apabila mengalih keluar nama penerima mesti sepadan dengan nama pelanggan dalam pangkalan data Syarikat. Jika Deposit dibuat melalui pemindahan Bank, sebarang dana yang timbul boleh dikeluarkan hanya dengan pemindahan Bank ke akaun Bank yang sama. Jika Deposit dibuat melalui sistem e-pembayaran, dana hanya boleh dikeluarkan melalui pembayaran elektronik dalam sistem yang sama.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan kepada Syarikat, pakar kami akan menjawab anda pada bila-bila masa secepat mungkin. Anda boleh menulis dan bertanya soalan anda kepada Jabatan Sokongan Pelanggan kami di [email protected]